Categories
S

SADDLE

1. • n. nsala, tisala (bunyeti) (likxudla 9+10: n-ti) [adapted]; 2. • v. salela, kusalela (likxudla 15: ku-) [adapated]. SADDLED • pt. & pp. salele.

Categories
S

SALIVA

• n. mmathi (likxudla 6: ma-). PHRASE / MUSUMAYELO / MUSUMELO: kumita mmathi – nhlaluso: kuduma.

Categories
S

SAND

1. • n. libhugu, mabhugu (bunyeti) (likxudla 5+6: li-ma) (~coarse); 2. • n. lixashimbha, maxashimbha (bunyeti) (likxudla 5+6: li-ma) (~fine).