Categories
H

HOOK-THORN

mutholwane, mitholwane (bunyeti)

Categories
H

HIGH-FRONT VOWEL

• n. nkhamisa-tulu mbhili [nsimbhi (nsimḅi)]

Categories
H

HIGH-BACK VOWEL

• n. nkhamisa-tulu-muva [muva (muva)]