FEATHER

1. • n. lisiba, masiba (bunyeti) (class 5+6: li-ma); 2. • n. siyala, tiyala (bunyeti) (class 7+8: si-ti) (muhlobo/muhuda wesithwalwo sasehlokweni sekukxhabiswa gemasiba).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*