Categories
S

S

• n. nhlanga yelisumi nemivo iphutha muno munye yenhlanga yemugwalo kuba nhlanga yelisumi phutha nnye yenhlanga yemugwalo.

Categories
S

SAD

• adj. khobile.

Categories
S

SADDEN

• v. khobisa, kukhobisa (likxudla 15: ku-). SADDENED • pt. & pp. khobisile.