AGE

1. • n. bude beminyaka ye mudu kuba ndo; 2.  • v. kuluphala kwe mudu, nnyamatana, simila kuba ndo

AGED

• adj. luphele

AGEING

• adj. & n. luphalako

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*