ALIEN

1. • adj. muhlobo we simila kuba nnyamatana yekuvela ngaphandle kwe nnaxa; 2. • n. muvelangaphandle, mavelangaphandle (pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*