AND

• conj. 1. na, ne; nami, nathi (-mina,nna, thina); 2. naye, nabo (-yena, bona); 3. nayo, nato (-yona, tona) [i am going with my father (and) uncle – nkhambha (na)bhabha (na)malume he/she loves eating (and) sleeping – uthanda kudla (ne)kuthobala]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*