• n. mfene, tifene (pl), sibanda semuhlobo wetija yekuhlala eyekxeni kuba esiphandeni kuba entabeni [(baboon)s live in mountains – (tifene) tihlala etinrabeni]