Categories
C

CLUSTERLEAF

silver clusterleaf (tree) (terminalia sericea)
1. muxonono, mixonono (bunyeti)

Categories
C

CUT

1. • v. sika, kusika (class 15: ku-); 2. /rib̥a/ • v. ribha, kuribha (class 15: ku-); 3. /tʃ’eṱ’ula/ • v. tjetula, kutjetula (siribha sesinghane) (class 15: ku-); 4. • v. kxhekxha, kukxhekxha (tiribha ti(m)bhili) (class 15: ku-); 5. • v. kxhabidlela, kukxhabidlela (kuye(n)ta tiribhana kxulukxulu tennyama kuba sishebo) (class 15: ku-); 6. • v. xidla, kuxidla (kusika buyani) (class 15: ku-); 7. • n. liswati, maswati/tiswati (bunyeti) (class 5+6: li-ma), 8. • v. hlakahla, kuhlakahla (class 15: ku-); 9. • n. siribha, tiribha (bunyeti) (class 7+8: si-ti). CUT 1. • pt. & pp. sikile; 2. • pt. & pp. ribhile; 3. • pt. & pp. kxhekxhile; 4. • pt. & pp. kxhabidlelele; 5. • pt. & pp. xidlile; 6. • pt. & pp. hlakahlile. [gugu uhlakahla lithanga gemmukhwa] [ukwatile utakuhlakahla nhloko legelihloka].

Categories
C

CUSTOMER

• n. muthe(n)gi, bathe(n)gi (bunyeti) (class 1+2: mu-ba).