Categories
D

DUST

1. • n. lithuli; 2. • v. thintha, kuthintha (class 15: ku-); 3. • v. bhula, kubhula (kuthintha lithuli gemukxhwa wekutjhaya kuba kubetha) (class 15: ku-). DUSTED 1. • pt. & pp. bhulile; 2. • pt. & pp. thinthile.

Categories
D

DUOPOLY

n. mphalisano yebathengisi bambhili

Categories
D

DUMP

1. • n. litala, matala (bunyeti) (class 5+6: li-ma) (ndawo yekulahla tisela); 2. • v. lahla, kulahla (kxulukxulu tisela) (class 15: ku-). DUMPED • pt. & pp. lahlile.