Categories
F

FACIAL

• adj. yebuso.

Categories
F

FACE

1. • n. buso, maso (bunyeti) (class 14+6: bu-ma) [she is washing her (face) – uhla(m)bha (buso) bakhe]; 2. • l. ebusweni.