Categories
H

HABITABLE

• adj. hlaleka, kuhlaleka

Categories
H

HABIT

• n. mukxhwa, mikxhwa (pl)