Categories
I

INTERDENTAL NASAL

• n. mbhumbhuli ekhathi kwematinyo [yenta (jɛṋṱ’a); mmanti (maṋṱ’i)]

Categories
I

INTERDENTAL EJECTIVE EXPLOSIVE

• n. sithathambhi esiphuntukako esikhathi kwematinyo [mmanti (manṱ’i)]

Categories
I

ITS

• possess. det. yayo, tayo (pl); tayo, yayo (sl); wayo, yayo (pl); yato, tato (pl)