Categories
I

IRON

[nsimḅi, tisimḅi] • n. nsimbhi, tinsimbhi (pl)

Categories
I

INVOICE

• n. linani lenthengo, manani enthengo (pl)

Categories
I

INVESTIGATE

1. • v. funisisa, kufunisisa; 2. • v. bhekisisa, kubhekisisa