Categories
J

JUDGE

• v. yahlula, kuyahlula (class 15: ku-). JUDGED • pt. & pp. yahlulile.

Categories
J

JOURNEY

1. • n. mukha(m)bho, mikha(m)bho (bunyeti) (class 3+3: mu-mi); 2. • n. liyedo, mayedo (bunyeti) (class 5+6: li-ma).

Categories
J

JOIN

• v. hla(n)ganisa, kuhla(n)ganisa (class 15: ku-). JOINED • pt. & pp. hlanganisile.