Categories
T

TYPE

1. • n. muhlobo, mihlobo (bunyeti) (likxudla 3+3: mu-mi); 2. • n. muhuda, mihuda (bunyeti) (likxudla 3+3: mu-mi), 3. • v. khadisa, kukhadisa (likxudla 15: ku-). TYPED • pt. & pp. khadisile.

Categories
T

TWO

1. • cardinal number. (m)bhili; 2. • emunerative adjective. siba(m)bhili; 3. • emunerative adjective. sigaba(m)bhili.

Categories
T

TWIG

1. • n. sigodwana, tigodwana (bunyeti) (likxudla 7+8: si-ti); 2. • n. libayana, mabayana (bunyeti) (likxudla 5+6: li-ma) (tigodwana temuthi/sihlala leto tithwetwakwo).