Categories
V

VOICED ALVEOLAR FRICATIVE

• n. livuthelwa-kxeda elinelivi emarininini [mdzingitane (mdziŋġt’anɛ); mudzukxwa (mudzukx’wa)]

Categories
V

VOICELESS VELAR FRICATIVE

• n. livuthelwa eliganalivi ellinyaneni [kuxuda (kuxuḍa)]

Categories
V

VOICELESS PALATAL FRICATIVE

• n. livuthelwa eliganalivi emakxakxambheni [sheba (ʃɛβa); kusheka (kuʃɛġa)]