DAUGHTER

1. • n. ndodakati, tindodakati (bunyeti) (class 9+10: n-ti); 2. • n. munrwantana, banrwantana (bunyeti) (class 1+2: mu-ba); 3. • n. muthe(m)bhana, bathe(m)bhana (bunyeti) (class 1+2: mu-ba) //ndodana, muswa, mulusanyana//.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*