NECK

1. • n. ntamo, tintamo (pl); 2. • n. nramo, tinramo (pl), nranyana [VARIATION]; 3. • n. musundulo, misundulo (pl) (ndawo yagemuva kwe ntamo gephansi kwe siphuthu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*