Categories
U

UNFASTEN

1. • v. bophulula, kubophulula (likxudla 15: ku-); 2. • v. thukuluta, kuthukuluta (likxudla 15: ku-) //bopha//. UNFASTENED 1. • pt. & pp. bophulule; 2. • pt. & pp. thukulutile. IDIOM / SIGA: lifudu lemurara lithukulutwa munikati/munatiko/munyi – nhlaluso: bukhuni bendaba buyati/buwati munikati/munatikho/munyi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *