Categories
U

UNFOLD

1. • v. bhinyulla, kubhinyulla (likxudla 15: ku-) //bhinya//; 2. • v. sumbhuluka, kusumbhuluka (likxudla 15: ku-) //subelela//. UNFOLDED 1. • pt. & pp. bhinyulle; 2. • pt. & pp. sumbhulukile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *