V

• n. nhlanga yemasumi mambhili nemivo mimbhili yenhlanga yemugwalo kuba nhlanga yesumambhili mbhili yenhlanga yemugwalo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*